Kategorie
Budownictwo Mieszkaniowe Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Gorzów Wlkp., ul. Janockiego

Projekt przyłączy wod-kan. i przyłącza cieplnego dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych Gorzów Wlkp., ul. Janockiego, ul. gen. K. Sosnkowskiego

dla: Biuro Architektoniczne DEDECO

realizacja 2008r.

Kategorie
Hotele

Rozbudowa Hotelu GRACJA w Gorzowie Wlkp.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla przedsięwzięcia rozbudowy zespołu hotelowego „Gracja” w Gorzowie Wlkp.
instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacje zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji
instalacja centralnego ogrzewania podłogowego i tradycyjnego
wentylacja mechaniczna, klimatyzacja.

Inwestor ASKARYJA

Kategorie
Hotele Obiekty Służby Zdrowia

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Gościmiu

Projekt wentylacji mechanicznej części holelowej i zabiegowej Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Spółdzielni Inwalidów „Rehabilitacja” w Gościmiu

Kategorie
Drogi i ulice Sieci Zewnętrzne Zagospodarowanie terenu

Przebudowa ulic Nowej i Głowackiego w Gorzowie Wlkp.

Przebudowa ulic Nowej i Głowackiego w Gorzowie Wlkp.
przebudowa sieci gazowych 130mb
przebudowa sieci kan. deszczowej 1405mb
przebudowa sieci wodociągowych 532mb

dla: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

realizacja: 2009r.

Kategorie
Fontanny Zagospodarowanie terenu

Fontanna na rynku w Strzelcach Krajeńskich

Projekt instalacji technologicznych fontanny i instalacji sanitarnych ustępu publicznego dla osób niepełnosprawnych.
Rynek Miejski Strzelce Krajeńskie

Inwestor: Gmina Strzelce Krajeńskie
dla: Autorskie Atelier mgr inż. arch. Leszka Horodyskiego

realizacja: 2010r.

Kategorie
Sieci Zewnętrzne

Kanalizacja tłoczna m. Chróścik – Gorzów Wlkp.

Projekt rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Małyszyńskiej, Złotego Smoka i Mosiężnej w Gorzowie Wlkp.  o długości 2225mb z przejściem pod drogą krajową S3

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

realizacja: 2010r.

Kategorie
Drogi i ulice Ochrona środowiska i ekologia Pozwolenia Wodnoprawne Separatory subst. ropopochodnych Sieci Zewnętrzne Zbiorniki retencyjne

Droga powiatowa Chartów – Słońsk – Ośno

Projekt sieci kanalizacji deszczowej modernizowanej drogi powiatowej nr 1291F Słońsk – Chartów – Ośno
ok 1km sieci kanalizacyjnych;
separator substancji ropopochodnych 100dm3/s;
zbiornik retencyjno-infiltracyjny ścieków deszczowych o pojemności 512m3
operat wodnoprawny, pozwolenie wodnoprawne

Inwestor: Powiat Sulęcin

realizacja: 2005  i 2010r.