Kategorie
Budynki użyteczności publicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.

Projekt remontu i modernizacji instalacji wodociągowej przeciwpożarowej

Projekt remontu i modernizacji instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kwiatowej

Inwestor: KWP w Gorzowie Wlkp.

realizacja: 2004r.