Kategorie
Budynki użyteczności publicznej

Muzeum Ziemi Wałeckiej

Projekt instalacji wod-kan, CO wraz z kotłownią oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Projekt instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla zadania: „Remont i przebudowa Muzeum Ziemi Wałeckiej”

Inwestor: Urząd Gminy Wałcz

Realizacja: 2007r.