Kategorie
Drogi i ulice Sieci Zewnętrzne Zagospodarowanie terenu

Przebudowa ulic Nowej i Głowackiego w Gorzowie Wlkp.

Przebudowa sieci wod-kan, gazu

Przebudowa ulic Nowej i Głowackiego w Gorzowie Wlkp.
przebudowa sieci gazowych 130mb
przebudowa sieci kan. deszczowej 1405mb
przebudowa sieci wodociągowych 532mb

dla: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

realizacja: 2009r.