Kategorie
Budownictwo Mieszkaniowe Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Gorzów Wlkp., ul. Janockiego

Sieci, instalacje i przyłącza wod-kan, co i gazu.

Projekt przyłączy wod-kan. i przyłącza cieplnego dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych Gorzów Wlkp., ul. Janockiego, ul. gen. K. Sosnkowskiego

dla: Biuro Architektoniczne DEDECO

realizacja 2008r.