Kategorie
Budynki użyteczności publicznej Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Dominanta u zbiegu ulic Grobla, Wał Okrężny, Przemysłowa w Gorzowie Wlkp.

Instalacje wod-kan, przyłącza, wentylacja, oddymianie, przepompownie.

Projekt przebudowy ulicy Grobla w ciągu drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp.
Zagospodarowanie wnętrza ronda (dominanta) u zbiegu ulic Grobla, Wał Okrężny, Przemysłowa w Gorzowie Wlkp.

Projekt odwodnienia terenu i dachu, przepompownia wód deszczowych, instalacja tłocznej kanalizacji sanitarnej, instalacje szaletu publicznego, instalacje ogrzewania i wentylacji mechanicznej, wentylacja oddymiająca.

dla: Autorska Pracownia Projektowa FORMAT mgr inż. arch. Waldemar Kłosowski

Realizacja: 2005