Kategorie
Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Przebudowa ul. Mickiewicza w Pyrzycach

Projekt kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających wody opadowe

Projekt kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających wody opadowe z nawierzchni drogi w ramach przebudowy ul. Mickiewicza w Pyrzycach, wylot brzegowy, separator substancji ropopochodnych.

dla: Biuro Projektowo-Usługowe OSADA

realizacja: 2003r.