Kategorie
Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Przebudowa ulicy Paderewskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Projekt odwodnienia terenu – kanalizacja deszczowa

Przebudowa ulicy Paderewskiego w Gorzowie Wielkopolskim – kanalizacja deszczowa

dla: Biuro Projektowo-Usługowe OSADA

realizacja: 2007r.