Kategorie
Drogi i ulice Pozwolenia Wodnoprawne Zagospodarowanie terenu

Kanalizacja deszczowa w miejscowości Święty Wojciech

Projekt kanalizacji deszczowej

Projekt kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z terenu budowanej drogi dojazdowej z miejscami postojowymi w miejscowości Święty Wojciech.
sieć deszczowa wraz z wpustami, osadnik, separator koalescencyjny oraz wylot brzegowy do rzeki Obry (pozwolenie wodnoprawne).

Inwestor: Gmina Międzyrzecz

Na zlecenie: Biuro Projektowo-Usługowe OSADA

Realizacja: 2007r.