Kategorie
Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 22 (ul. Walczaka) w Gorzowie Wlkp.

Przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i gazowej.

Projekt przebudowy odcinka drogi krajowej nr 22 (ul. Walczaka) – odcinek drogi krajowej od skrzyżowania ul. Walczaka z ul. Pomorską do stacji paliw Shell w Gorzowie Wlkp. – branża sanitarna: przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i gazowej.

dla: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

Realizacja: 2007r.