Kategorie
Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Koncepcja odwodnienia ul. Złotego Smoka w Gorzowie Wlkp.

Wykazanie przesłanek ekonomicznych optymalnego rozwiązania odwodnienia

Analiza możliwości technicznych odwodnienia ul. Złotego Smoka w Gorzowie Wlkp. i wykazanie przesłanek ekonomicznych optymalnego rozwiązania odwodnienia

Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp.

realizacja: 2008r.