Kategorie
Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

„Pasaż Baczyńskiego” w Gorzowie Wlkp.

Odwodnienie terenu

Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego – „Pasaż Baczyńskiego” w Gorzowie Wlkp. – odwodnienie terenu

Inwestor : Zarząd Miasta Gorzowa Wlkp.

dla: Biuro Projektowo-Usługowe OSADA

realizacja: 2002r.