Kategorie
Budowle inżynieryjne Budownictwo przemysłowe Ochrona środowiska i ekologia Pozwolenia Wodnoprawne

Terminal Przeładunkowy LNG – Port Świnoujście

Remont i przebudowa istniejącej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz projekt przyłączy wody p-poż i kanalizacji sanitarnej z przepompownią, kanalizacji deszczowej z separatorami i instalacji elektroenergetycznych z rezerwowymi źródłami zasilania dla potrzeb Terminala Przeładunkowego LNG (skroplonego gazu ziemnego) na terenie Portu Handlowego w Świnoujściu
1125mb sieci kanalizacyjnych;
978mb sieci wodociągowej;
2 separatory subst. ropopochodnych 20/100 i 140/700dm3/s;
1 przepompownia ścieków o wydajności 40l/s;
2 agregaty prądotwórcze zasilania awaryjnego 150 i 200kVA

Pozwolenie wodnoprawne
Inwestor: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA

realizacja: 2009r.

Kategorie
Budynki użyteczności publicznej Fontanny Ochrona środowiska i ekologia Zagospodarowanie terenu

Grodzki Dom Kultury – zabytkowa willa Paukscha

Projekt przebudowy zabytkowego budynku Grodzkiego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wał Okrężny.

instalacje wod-kan.

instalacje co konwekcyjnego i podłogowego

instalacja wentylacji mechanicznej

instalacja technologiczna fontanny

przyłącza wod-kan.

pompy ciepła solanka-woda z sondami gruntowymi 2x90kW

kocioł grzewczy kondensacyjny 60kW


Inwestor: Administracja Domów Mieszkalnych nr 2 w Gorzowie Wlkp.

Na zlecenie: Przedsiębiorstwo Projektowo – Inwestycyjne „AKWADRAT” Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.

Kategorie
Budownictwo przemysłowe Obiekty kubaturowe

Przedsiębiorstwo Produkcji Katalizatorów „LINDO-GOBEX” w Gorzowie Wlkp.

Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjno – biurowym
Przedsiębiorstwa Produkcji Katalizatorów „LINDO-GOBEX” w Gorzowie Wlkp.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Produkcji Katalizatorów „LINDO-GOBEX”

Generalny Wykonawca Projektu

Wykonano: 1997r.

Kategorie
Hotele Obiekty kubaturowe

Internat wojskowy w Wędrzynie

Projekt modernizacji budynku internatu wojskowego nr 5 zlokalizowanego przy JW w Wędrzynie.

Projekt branży sanitarnej: wod-kan, co i wentylacja, węzeł cieplny, przyłącza.

Inwestor: Wojsko Polskie – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Zielonej Górze

Zamawiający: arch. Wiesława Klim – Zielona Góra

Wykonano: 1998r.

Kategorie
Hotele Obiekty kubaturowe

Hotel Oficerski przy JW w Świętoszowie

Projekt modernizacji dwóch budynków zlokalizowanych przy JW w Świętoszowie przy ul. Sztabowej 1 i 2 z przeznaczeniem na Hotel Oficerski

Wykonano projekt instalacji sanitarnych:

wod-kan,

ogrzewania,

wentylacji,

kotłowni olejowej,

przyłącza cieplnego co i cwu pomiędzy budynkami

Inwestor: Wojsko Polskie – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Zielonej Górze

Kategorie
Budownictwo przemysłowe Obiekty kubaturowe

Stacja Obsługi i Salon Sprzedaży Samochodów „Fiat” „Moto-Gobex” w Gorzowie Wlkp.

Projekt modernizacji systemu ogrzewania i wentylacji pomieszczeń Autoryzowanej  Stacji Obsługi i Salonu Sprzedaży Samochodów „Fiat” „Moto-Gobex” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Projekt obejmował:

modernizację instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczeń warsztatowych,

odłączenie instalacji grzewczych budynku od sieci cieplnej,

kotłownię CO i CWU i CT opalaną olejem opałowym,

piec nadmuchowy na przepracowany olej silnikowy.

Projekt opracowano dla: „Moto-Gobex” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Realizacja: 1999r.

Kategorie
Centra Handlowe Obiekty kubaturowe

Obiekt handlowo-usługowy MINIMAL (obecnie NOMI, Deichman, RTV Euro AGD) w Gorzowie Wlkp.

Projekt budowlany sieci zewnętrznych: wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i seci kanalizacji deszczowej dla projektowanego zespołu handlowo-usługowego MINIMAL (obecnie NOMI) w Gorzowie Wlkp. przy ulicach Olimpijska / Myśliborska

Na zlecenie: Bieniasz-Nicholson Architekt

realizacja: 1999r.

Kategorie
Budownictwo przemysłowe Obiekty kubaturowe

Kotłownia parowa w PZZ „Herbapol” SA w Gorzowie Wlkp.

Projekt budowlany modernizacji kotłowni wodnej niskotemperaturowej opalanej węglem na kotłownię parową niskoprężną opalaną olejem w istniejących obiektach PZZ „Herbapol” SA w Gorzowie Wlkp.

Wykonano pełnobranżowy projekt architektoniczno-budowlany, sanitarny i elektryczny.

Inwestor: PZZ „Herbapol” SA w Poznaniu

Realizacja: 1998r.

Kategorie
Budownictwo Mieszkaniowe

Modernizacja ogrzewania w trzech budynkach dwunastorodzinnych w Gralewie gm. Santok

Projekt odłączenia budynków i mieszkań od istniejącej kotłowni c.o. i c.w.u. i wyposażenie mieszkań w indywidualne układy centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o dwufunkcyjne kotły gazowe w trzech budynkach dwunastorodzinnych w Gralewie gm. Santok

Inwestor: Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa – Gospodarstwo Administrowania i Nadzoru Mienia
SP w Baczynie.

Realizacja: 1999r.

Kategorie
Budownictwo Mieszkaniowe

Kotłownie CO w budynkach wielorodzinnych w Warszawie

Projekt budowlany zamienny instalacji technologicznej kotłowni wodnej niskotemperaturowej opalanej gazem ziemnym w zespole budynków mieszkalnych przy ul. Strumykowej w Warszawie Budynki A, B i C

dla: GOBEX

Realizacja: 2000r.