Kategorie
Budownictwo przemysłowe Obiekty kubaturowe Sieci Zewnętrzne

Stacja Obsługi Samochodów ELEAR w Gorzowie Wlkp.

Przyłącza wod-kan. i gazu, odwodnienia terenu, instalacji wod-kan. bezdotykowa myjnia samochodowa, recycling wody opadowej i odpadowej.

Projekt przyłączy wod-kan. i gazu, odwodnienia terenu, instalacji wod-kan. Ogrzewania i wentylacji dla Stacji Obsługi Samochodów ELEAR w Gorzowie Wlkp. przy ul. gen. Okulickiego

dla: KiB Kujawa i Bukartyk

realizacja: 2005r.