Kategorie
Budynki użyteczności publicznej Obiekty kubaturowe

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Radnicy

Projekt przyłączy wod-kan. i gazu, instalacji: co, wentylacji mechanicznej, wod-kan i gazu oraz kotłowni gazowej kondensacyjnej LPG

Projekt przyłączy wod-kan. i gazu, instalacji: co, wentylacji mechanicznej, wod-kan i gazu oraz kotłowni gazowej kondensacyjnej LPG w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z szatnią sportowców w Radnicy, gmina Krosno Odrzańskie

Inwestor: gmina Krosno Odrzańskie

dla: Pracownia projektowa ARTON

Realizacja: 2006r.