Kategorie
Hotele Obiekty kubaturowe

Hotel Oficerski przy JW w Świętoszowie

Projekt instalacji sanitarnych: wod-kan, co, wentylacji, kotłowni olejowej, przyłącza co i cwu

Projekt modernizacji dwóch budynków zlokalizowanych przy JW w Świętoszowie przy ul. Sztabowej 1 i 2 z przeznaczeniem na Hotel Oficerski

Wykonano projekt instalacji sanitarnych:

wod-kan,

ogrzewania,

wentylacji,

kotłowni olejowej,

przyłącza cieplnego co i cwu pomiędzy budynkami

Inwestor: Wojsko Polskie – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Zielonej Górze