Kategorie
Hotele Obiekty kubaturowe

Internat wojskowy w Wędrzynie

Projekt branży sanitarnej: wod-kan, co i wentylacja, węzeł cieplny, przyłącza co i cwu.

Projekt modernizacji budynku internatu wojskowego nr 5 zlokalizowanego przy JW w Wędrzynie.

Projekt branży sanitarnej: wod-kan, co i wentylacja, węzeł cieplny, przyłącza.

Inwestor: Wojsko Polskie – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Zielonej Górze

Zamawiający: arch. Wiesława Klim – Zielona Góra

Wykonano: 1998r.