Kategorie
Obiekty Służby Zdrowia Ochrona środowiska i ekologia Zagospodarowanie terenu

Największa w Polsce inst. solarna do podgrzewu ciepłej wody użytkowej z kolektorami próżniowymi CPC

Największa inst. solarna w Polsce z kolektorami próżniowymi

Projekt wolnostojącej instalacji solarnej do podgrzewu ciepłej wody użytkowej 750m2
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dekerta 1

Pole solarne z instalacjami technologicznymi, włączenie do istn. instalacji zakładowej.

Czynnik  grzewczy WODA – system PARADIGMA AQUA

dla: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

realizacja: 2009r.