Kategorie

Oferta

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie:

  • projektowania sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
  • projektowania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, klimatyzacji,
  • doradztwa technicznego, optymalizacji, audytu energetycznego,
  • nadzoru budowlanego w zakresie branży sanitarnej,
  • opinii i ekspertyz technicznych wykonywanych na potrzeby organów Nadzoru Budowlanego lub w postępowaniach cywilno-prawnych
  • wycen obiektów, kosztorysowania,