Kategorie
Budowle inżynieryjne Drogi i ulice Sieci Zewnętrzne Zagospodarowanie terenu

Strzelnica Bojowa Czołgów i Transporterów Opancerzonych w Wędrzynie

Projekt br. sanitarnej obiektów Strzelnicy Bojowej Czołgów i Transporterów Opancerzonych w jw. 1086 w Wędrzynie

Inwestor: Wojsko Polskie – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Zielonej Górze

Na zlecenie:  Pracownia Projektowa ARTON

Realizacja: 2007r.

Kategorie
Budowle inżynieryjne Drogi i ulice Pozwolenia Wodnoprawne Zagospodarowanie terenu

Most Staromiejski nad rzeką Wartą w Gorzowie Wlkp.

Projekt sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej, gazowej w ramach przebudowy drogi krajowej nr3 i przebudowy Mostu Staromiejskiego nad rzeką Wartą w Gorzowie Wlkp.

dla: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

realizacja: 2005r.

Kategorie
Budowle inżynieryjne Budownictwo przemysłowe Ochrona środowiska i ekologia Pozwolenia Wodnoprawne

Terminal Przeładunkowy LNG – Port Świnoujście

Remont i przebudowa istniejącej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz projekt przyłączy wody p-poż i kanalizacji sanitarnej z przepompownią, kanalizacji deszczowej z separatorami i instalacji elektroenergetycznych z rezerwowymi źródłami zasilania dla potrzeb Terminala Przeładunkowego LNG (skroplonego gazu ziemnego) na terenie Portu Handlowego w Świnoujściu
1125mb sieci kanalizacyjnych;
978mb sieci wodociągowej;
2 separatory subst. ropopochodnych 20/100 i 140/700dm3/s;
1 przepompownia ścieków o wydajności 40l/s;
2 agregaty prądotwórcze zasilania awaryjnego 150 i 200kVA

Pozwolenie wodnoprawne
Inwestor: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA

realizacja: 2009r.

Kategorie
Budowle inżynieryjne Ochrona środowiska i ekologia Zagospodarowanie terenu

Zbiornik retencyjny wód opadowych – SPARTHERM Strzelce Kraj.

Projekt zbiornika retencyjnego terenowego wód opadowych i pompowni ścieków deszczowych na terenie firmy Spartherm – GM Rokossa

Inwestor: GM Rokossa Sp. z o.o.

realizacja: 2006r.

Kategorie
Budowle inżynieryjne Fontanny Ochrona środowiska i ekologia Zagospodarowanie terenu

Fontanna na Placu Grunwaldzkim w Gorzowie Wlkp.

Projekt wykonawczy fontanny na Placu Grunwaldzkim w Gorzowie Wlkp.

Dobór urządzeń technologicznych, dysz, automatyki.

Projekt niecki i okładzin kamiennych.

Inwestor: Miasto Gorzów Wlkp.

Realizacja: 2008r.