Kategorie
Budownictwo przemysłowe Obiekty kubaturowe

Stołówka pracownicza w Faurecia Gorzów

Projekt adaptacji pomieszczeń na stołówkę pracowniczą w Zakładzie Produkcyjnym Podzespołów Samochodowych „FAURECIA GORZÓW”

dla: KiB Kujawa i Bukartyk

realizacja: 2003r.

Kategorie
Budownictwo przemysłowe Ochrona środowiska i ekologia Sieci Zewnętrzne Zagospodarowanie terenu

Odzysk ciepła i podczyszczanie wód popłucznych z basenu SŁOWIANKA w Gorzowie

Projekt instalacji podczyszczającej ścieki ze stacji uzdatniania wody basenowej oraz instalacji do odzysku ciepła z wód popłucznych z instalacjami i przyłączami do kanalizacji deszczowej z CSR „SŁOWIANKA” w Gorzowie Wlkp.

Inwestor : Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.

realizacja: 2007r.

Kategorie
Budownictwo przemysłowe Drogi i ulice Sieci Zewnętrzne Zagospodarowanie terenu

Port Handlowy w Szczecinie i w Świnoujściu

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Portu Handlowego w Szczecinie i w Świnoujściu.

Odwodnienie terenu, separatory, osadniki, dekantery zawiesin, przepompownie, likwidacja kolizji.

dla: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

realizacja: 2008r.

Kategorie
Budowle inżynieryjne Budownictwo przemysłowe Ochrona środowiska i ekologia Pozwolenia Wodnoprawne

Terminal Przeładunkowy LNG – Port Świnoujście

Remont i przebudowa istniejącej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz projekt przyłączy wody p-poż i kanalizacji sanitarnej z przepompownią, kanalizacji deszczowej z separatorami i instalacji elektroenergetycznych z rezerwowymi źródłami zasilania dla potrzeb Terminala Przeładunkowego LNG (skroplonego gazu ziemnego) na terenie Portu Handlowego w Świnoujściu
1125mb sieci kanalizacyjnych;
978mb sieci wodociągowej;
2 separatory subst. ropopochodnych 20/100 i 140/700dm3/s;
1 przepompownia ścieków o wydajności 40l/s;
2 agregaty prądotwórcze zasilania awaryjnego 150 i 200kVA

Pozwolenie wodnoprawne
Inwestor: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA

realizacja: 2009r.

Kategorie
Budownictwo przemysłowe Obiekty kubaturowe

Przedsiębiorstwo Produkcji Katalizatorów „LINDO-GOBEX” w Gorzowie Wlkp.

Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjno – biurowym
Przedsiębiorstwa Produkcji Katalizatorów „LINDO-GOBEX” w Gorzowie Wlkp.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Produkcji Katalizatorów „LINDO-GOBEX”

Generalny Wykonawca Projektu

Wykonano: 1997r.

Kategorie
Budownictwo przemysłowe Obiekty kubaturowe

Stacja Obsługi i Salon Sprzedaży Samochodów „Fiat” „Moto-Gobex” w Gorzowie Wlkp.

Projekt modernizacji systemu ogrzewania i wentylacji pomieszczeń Autoryzowanej  Stacji Obsługi i Salonu Sprzedaży Samochodów „Fiat” „Moto-Gobex” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Projekt obejmował:

modernizację instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczeń warsztatowych,

odłączenie instalacji grzewczych budynku od sieci cieplnej,

kotłownię CO i CWU i CT opalaną olejem opałowym,

piec nadmuchowy na przepracowany olej silnikowy.

Projekt opracowano dla: „Moto-Gobex” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Realizacja: 1999r.

Kategorie
Budownictwo przemysłowe Obiekty kubaturowe

Kotłownia parowa w PZZ „Herbapol” SA w Gorzowie Wlkp.

Projekt budowlany modernizacji kotłowni wodnej niskotemperaturowej opalanej węglem na kotłownię parową niskoprężną opalaną olejem w istniejących obiektach PZZ „Herbapol” SA w Gorzowie Wlkp.

Wykonano pełnobranżowy projekt architektoniczno-budowlany, sanitarny i elektryczny.

Inwestor: PZZ „Herbapol” SA w Poznaniu

Realizacja: 1998r.

Kategorie
Budownictwo przemysłowe Obiekty kubaturowe

Baza Logistyczna sprzętu AGD i RTV Gorzów Wlkp. ul. Bierzarina

Projekt instalacji wewnętrznych wod-kan., ogrzewania i wentylacji Baza Logistyczna sprzętu AGD i RTV Gorzów Wlkp. ul. Bierzarina

budynek administracyjno-biurowy kubatura 8200m3 moc 147kW
hala magazynowa kubatura 115 500m3 moc 460 kW
kotłownia gazowa 720kW
akumulatorownia

Inwestor: ARES

Realizacja: 2003r.

Kategorie
Budownictwo przemysłowe

Kotłownia o mocy 4MW opalana biomasą

Kotłownia o mocy 4MW opalana biomasą – instalacje technologiczne

Inwestor: PPUH – DREWIT Witnica

Realizacja: 2004r.

Kategorie
Budownictwo przemysłowe Obiekty kubaturowe

Wytwórnia styropianu YETICO w Gorzowie Wlkp.

Projekt instalacji technologicznych kotłowni pary wysokoprężnej w wytwórni styropianu YETICO

Inwestor:  Styropex Yetico

Realizacja: 2008r.