Kategorie
Budynki użyteczności publicznej Fontanny Ochrona środowiska i ekologia Zagospodarowanie terenu

Grodzki Dom Kultury – zabytkowa willa Paukscha

Projekt przebudowy zabytkowego budynku Grodzkiego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wał Okrężny.

instalacje wod-kan.

instalacje co konwekcyjnego i podłogowego

instalacja wentylacji mechanicznej

instalacja technologiczna fontanny

przyłącza wod-kan.

pompy ciepła solanka-woda z sondami gruntowymi 2x90kW

kocioł grzewczy kondensacyjny 60kW


Inwestor: Administracja Domów Mieszkalnych nr 2 w Gorzowie Wlkp.

Na zlecenie: Przedsiębiorstwo Projektowo – Inwestycyjne „AKWADRAT” Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.

Kategorie
Budynki użyteczności publicznej

Budynek Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśliborskiej

Projekt budowlany instalacji sanitarnych: centralnego ogrzewania, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wentylacji mechanicznej przebudowywanego budynku na potrzeby Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśliborskiej

dla: Autorskie Atelier mgr inż. arch. Leszka Horodyskiego

realizacja: 2005r.

Kategorie
Budynki użyteczności publicznej

Gimnazjum we Wróblińcu gm. Milicz

Projekt ogrzewania nadmuchowego sali gimnastycznej o konstrukcji powłokowej (namiotowej).
Projekt instalacji wod-kan., wentylacji, co, gazu i kotłowni zaplecza socjalnego sali gimnastycznej przy gimnazjum we Wróblińcu gm. Milicz.

Inwestor: Gmina Milicz

Na zlecenie: Agencja Projektowa ARTON

realizacja: 2005r.

Kategorie
Budynki użyteczności publicznej Obiekty Służby Zdrowia

Centrum Zdrowia Małych Zwierząt w Gorzowie Wlkp. ul. Myśliborska

Projekt budowlany instalacji sanitarnych wod-kan, CO, gazu, wentylacji dla projektowanej rozbudowy z przebudową budynku Centrum Zdrowia Małych Zwierząt w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska

Inwestor: Centrum Zdrowia Małych Zwierząt w Gorzowie Wlkp.

Realizacja: 2008r.

Kategorie
Budynki użyteczności publicznej

Muzeum Ziemi Wałeckiej

Projekt instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla zadania: „Remont i przebudowa Muzeum Ziemi Wałeckiej”

Inwestor: Urząd Gminy Wałcz

Realizacja: 2007r.

Kategorie
Budynki użyteczności publicznej

Wahadło Foucolt’a – Politechnika Koszalińska

Projekt instalacji sanitarnych ogrzewania i wentylacji, przyłączy wod-kan. oraz odwodnienia terenu budowli dydaktyczno-badawczej Wahadła Foucolt’a.

Ogrzewanie podłogowe elektryczne.

Na zlecenie: Pracownia Projektowa ARTON

Realizacja: 2006r.

Kategorie
Budynki użyteczności publicznej Obiekty kubaturowe

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Radnicy

Projekt przyłączy wod-kan. i gazu, instalacji: co, wentylacji mechanicznej, wod-kan i gazu oraz kotłowni gazowej kondensacyjnej LPG w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z szatnią sportowców w Radnicy, gmina Krosno Odrzańskie

Inwestor: gmina Krosno Odrzańskie

dla: Pracownia projektowa ARTON

Realizacja: 2006r.

Kategorie
Budynki użyteczności publicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.

Projekt remontu i modernizacji instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kwiatowej

Inwestor: KWP w Gorzowie Wlkp.

realizacja: 2004r.

Kategorie
Budynki użyteczności publicznej

Budynek biurowy OSiR w Słubicach

Projekt przebudowy kotłowni opalanej olejem opałowym w budynku biurowym OSiR w Słubicach
na kotłownię opalaną gazem ziemnym i olejem

Inwestor: Zakład Energetyki Cieplnej w Słubicach Sp. z o.o.

realizacja:  2006r.

Kategorie
Budynki użyteczności publicznej Zagospodarowanie terenu

Boiska sportowe przy Szkole Podst. nr 2 w Myśliborzu

Przebudowa infrastruktury edukacyjno-sportowej przy szkole podstawowej nr 2 w Myśliborzu (wgłębne odwodnienie powierzchni boisk i bieżni)

dla: Agencja Projektowa ARTON

realizacja: 2004r.