Kategorie
Budynki użyteczności publicznej Obiekty kubaturowe Zagospodarowanie terenu

Sala Gimnastyczna Szkoły Społecznej w Gorzowie przy ul. Kazimierza Wlk.

Projekt przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i wodociągowej oraz instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej dla inwestycji: dobudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejących pomieszczeń Szkoły Społecznej na zaplecze socjalno-szatniowo-sanitarne dla potrzeb planowanej sali gimnastycznej w Gorzowie przy ul. Kazimierza Wielkiego

dla: KiB Kujawa i Bukartyk

realizacja: 2008r.

Kategorie
Budynki użyteczności publicznej Obiekty Służby Zdrowia

Hospicjum św. Kamila, Gorzów Wlkp.

Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila, Gorzów Wlkp.
Projekt remontu i modernizacji instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacją dodatkowych umywalek w pokojach chorych, wymianie przyborów sanitarnych w łazience na piętrze i adaptacji wc na parterze dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
remontu i modernizacji instalacji elektrycznej, telekomunikacyjnej, antenowej i przyzywowej;
montażu indywidualnych klimatyzatorów pokojowych;
montażu agregatu prądotwórczego jako rezerwowego źródła zasilania

Główny Wykonawca dokumentacji

realizacja: 2006r.

Kategorie
Budynki użyteczności publicznej Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Dominanta u zbiegu ulic Grobla, Wał Okrężny, Przemysłowa w Gorzowie Wlkp.

Projekt przebudowy ulicy Grobla w ciągu drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp.
Zagospodarowanie wnętrza ronda (dominanta) u zbiegu ulic Grobla, Wał Okrężny, Przemysłowa w Gorzowie Wlkp.

Projekt odwodnienia terenu i dachu, przepompownia wód deszczowych, instalacja tłocznej kanalizacji sanitarnej, instalacje szaletu publicznego, instalacje ogrzewania i wentylacji mechanicznej, wentylacja oddymiająca.

dla: Autorska Pracownia Projektowa FORMAT mgr inż. arch. Waldemar Kłosowski

Realizacja: 2005