Kategorie
Budowle inżynieryjne Drogi i ulice Sieci Zewnętrzne Zagospodarowanie terenu

Strzelnica Bojowa Czołgów i Transporterów Opancerzonych w Wędrzynie

Projekt br. sanitarnej obiektów Strzelnicy Bojowej Czołgów i Transporterów Opancerzonych w jw. 1086 w Wędrzynie

Inwestor: Wojsko Polskie – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Zielonej Górze

Na zlecenie:  Pracownia Projektowa ARTON

Realizacja: 2007r.

Kategorie
Budowle inżynieryjne Drogi i ulice Pozwolenia Wodnoprawne Zagospodarowanie terenu

Most Staromiejski nad rzeką Wartą w Gorzowie Wlkp.

Projekt sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej, gazowej w ramach przebudowy drogi krajowej nr3 i przebudowy Mostu Staromiejskiego nad rzeką Wartą w Gorzowie Wlkp.

dla: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

realizacja: 2005r.

Kategorie
Budownictwo przemysłowe Drogi i ulice Sieci Zewnętrzne Zagospodarowanie terenu

Port Handlowy w Szczecinie i w Świnoujściu

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Portu Handlowego w Szczecinie i w Świnoujściu.

Odwodnienie terenu, separatory, osadniki, dekantery zawiesin, przepompownie, likwidacja kolizji.

dla: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

realizacja: 2008r.

Kategorie
Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Przebudowa ul. Czartoryskiego i ul. Górczyńskiej w Gorzowie Wlkp.

Projekt sieci sanitarnych zewnętrznych projektowanych drugich jezdni ul. Czartoryskiego i ul. Górczyńskiej w Gorzowie Wlkp.

Inwestor: Urząd Miejski Gorzów Wlkp.
dla: Biuro Architektoniczne DEDECO

realizacja 2000r.

Kategorie
Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

„Pasaż Baczyńskiego” w Gorzowie Wlkp.

Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego – „Pasaż Baczyńskiego” w Gorzowie Wlkp. – odwodnienie terenu

Inwestor : Zarząd Miasta Gorzowa Wlkp.

dla: Biuro Projektowo-Usługowe OSADA

realizacja: 2002r.

Kategorie
Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Koncepcja odwodnienia ul. Złotego Smoka w Gorzowie Wlkp.

Analiza możliwości technicznych odwodnienia ul. Złotego Smoka w Gorzowie Wlkp. i wykazanie przesłanek ekonomicznych optymalnego rozwiązania odwodnienia

Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp.

realizacja: 2008r.

Kategorie
Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 22 (ul. Walczaka) w Gorzowie Wlkp.

Projekt przebudowy odcinka drogi krajowej nr 22 (ul. Walczaka) – odcinek drogi krajowej od skrzyżowania ul. Walczaka z ul. Pomorską do stacji paliw Shell w Gorzowie Wlkp. – branża sanitarna: przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i gazowej.

dla: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

Realizacja: 2007r.

Kategorie
Drogi i ulice Pozwolenia Wodnoprawne Zagospodarowanie terenu

Kanalizacja deszczowa w miejscowości Święty Wojciech

Projekt kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z terenu budowanej drogi dojazdowej z miejscami postojowymi w miejscowości Święty Wojciech.
sieć deszczowa wraz z wpustami, osadnik, separator koalescencyjny oraz wylot brzegowy do rzeki Obry (pozwolenie wodnoprawne).

Inwestor: Gmina Międzyrzecz

Na zlecenie: Biuro Projektowo-Usługowe OSADA

Realizacja: 2007r.

Kategorie
Drogi i ulice Ochrona środowiska i ekologia

Przebudowa dróg w sąsiedztwie Rynku w Pszczewie

Przebudowa dróg w sąsiedztwie Rynku w Pszczewie – kanalizacja deszczowa, separator, wylot (operat wodnoprawny)

inwestor: Urząd Gminy w Pszczewie

Współpraca: Biuro Projektowo Usługowe OSADA

Realizacja: 2004r.

Kategorie
Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Przebudowa ulicy Paderewskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Przebudowa ulicy Paderewskiego w Gorzowie Wielkopolskim – kanalizacja deszczowa

dla: Biuro Projektowo-Usługowe OSADA

realizacja: 2007r.