Kategorie
Drogi i ulice Ochrona środowiska i ekologia Pozwolenia Wodnoprawne Zagospodarowanie terenu

Przebudowa ulicy Kwiatowej, Jaworowej, Brzozowej i ul. Lipowej w Gorzowie Wlkp.

Projekt przebudowy ulicy Kwiatowej, Jaworowej, Brzozowej i części ul. Lipowej w Gorzowie Wlkp. – kanalizacja deszczowa, wylot do Kanału Mazowieckiego, separator i pozwolenie wodnoprawne.

dla: Biuro Projektowo-Usługowe OSADA

realizacja : 2006r.

Kategorie
Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

ul. Obrońców Pokoju w Gorzowie Wlkp.

Projekt rozbudowy ul. Obrońców Pokoju w Gorzowie Wlkp. – kanalizacja deszczowa

dla: Biuro Projektowo-Usługowe OSADA

realizacja: 2006r.

Kategorie
Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Przebudowa ul. Mickiewicza w Pyrzycach

Projekt kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających wody opadowe z nawierzchni drogi w ramach przebudowy ul. Mickiewicza w Pyrzycach, wylot brzegowy, separator substancji ropopochodnych.

dla: Biuro Projektowo-Usługowe OSADA

realizacja: 2003r.

Kategorie
Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Droga przez park Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim

Połączenie drogowe ul. Pomorskiej z ul. Piłsudskiego – przez park Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim, Kanalizacja deszczowa w ciągu ulic i ronda, przebudowa sieci gazowych, odwodnienie kładki, instalacja nawadniania kropelkowego zieleni na kładce

dla: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

realizacja: 2005r.

Kategorie
Budynki użyteczności publicznej Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Dominanta u zbiegu ulic Grobla, Wał Okrężny, Przemysłowa w Gorzowie Wlkp.

Projekt przebudowy ulicy Grobla w ciągu drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp.
Zagospodarowanie wnętrza ronda (dominanta) u zbiegu ulic Grobla, Wał Okrężny, Przemysłowa w Gorzowie Wlkp.

Projekt odwodnienia terenu i dachu, przepompownia wód deszczowych, instalacja tłocznej kanalizacji sanitarnej, instalacje szaletu publicznego, instalacje ogrzewania i wentylacji mechanicznej, wentylacja oddymiająca.

dla: Autorska Pracownia Projektowa FORMAT mgr inż. arch. Waldemar Kłosowski

Realizacja: 2005

Kategorie
Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Przebudowa ul. Grobla w Gorzowie Wlkp.

Projekt przebudowy ul. Grobla w ciągu drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp.
sieci wodociągowe:  dn90 do dn500 o długości 1211mb
sieci kanalizacyjne:  dn160do dn500 o długości 2070mb
sieci gazowe:  dn225 o długości 272mb

dla: Biuro Inżynierskie DAMART

realizacja 2004r.

Kategorie
Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp.

Projekt przebudowy ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od Ronda Sybiraków do granic miasta

kanalizacja deszczowa ok 1km
gazociąg nc i gazociąg sc ok 100m

dla: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

realizacja 2010r.

Kategorie
Budownictwo Mieszkaniowe Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Gorzów Wlkp., ul. Janockiego

Projekt przyłączy wod-kan. i przyłącza cieplnego dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych Gorzów Wlkp., ul. Janockiego, ul. gen. K. Sosnkowskiego

dla: Biuro Architektoniczne DEDECO

realizacja 2008r.

Kategorie
Drogi i ulice Sieci Zewnętrzne Zagospodarowanie terenu

Przebudowa ulic Nowej i Głowackiego w Gorzowie Wlkp.

Przebudowa ulic Nowej i Głowackiego w Gorzowie Wlkp.
przebudowa sieci gazowych 130mb
przebudowa sieci kan. deszczowej 1405mb
przebudowa sieci wodociągowych 532mb

dla: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

realizacja: 2009r.

Kategorie
Drogi i ulice Ochrona środowiska i ekologia Pozwolenia Wodnoprawne Separatory subst. ropopochodnych Sieci Zewnętrzne Zbiorniki retencyjne

Droga powiatowa Chartów – Słońsk – Ośno

Projekt sieci kanalizacji deszczowej modernizowanej drogi powiatowej nr 1291F Słońsk – Chartów – Ośno
ok 1km sieci kanalizacyjnych;
separator substancji ropopochodnych 100dm3/s;
zbiornik retencyjno-infiltracyjny ścieków deszczowych o pojemności 512m3
operat wodnoprawny, pozwolenie wodnoprawne

Inwestor: Powiat Sulęcin

realizacja: 2005  i 2010r.