Kategorie
Hotele Obiekty kubaturowe

Internat wojskowy w Wędrzynie

Projekt modernizacji budynku internatu wojskowego nr 5 zlokalizowanego przy JW w Wędrzynie.

Projekt branży sanitarnej: wod-kan, co i wentylacja, węzeł cieplny, przyłącza.

Inwestor: Wojsko Polskie – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Zielonej Górze

Zamawiający: arch. Wiesława Klim – Zielona Góra

Wykonano: 1998r.

Kategorie
Hotele Obiekty kubaturowe

Hotel Oficerski przy JW w Świętoszowie

Projekt modernizacji dwóch budynków zlokalizowanych przy JW w Świętoszowie przy ul. Sztabowej 1 i 2 z przeznaczeniem na Hotel Oficerski

Wykonano projekt instalacji sanitarnych:

wod-kan,

ogrzewania,

wentylacji,

kotłowni olejowej,

przyłącza cieplnego co i cwu pomiędzy budynkami

Inwestor: Wojsko Polskie – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Zielonej Górze

Kategorie
Hotele Ochrona środowiska i ekologia

Kolektory słoneczne Hotel „Mieszko” w Gorzowie Wlkp.

Projekt instalacji kolektorów słonecznych próżniowo-rurowych na dachu budynku i wykonania instalacji rurowej i elektrycznej łączącej kolektory z instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej obiektu Hotelu Mieszko w Gorzowie Wlkp.

dla: Eko-Calor Gorzów Wlkp.

realizacja: 2004r.

Kategorie
Hotele

Kotłownia Hotelu GRACJA w Gorzowie Wlkp.

Projekt rozbudowy instalacji kotłowni gazowej o kotły kondensacyjne i urządzenia do podgrzewu wody użytkowej w obiekcie hotelowo – rekreacyjnym „GRACJA” w Gorzowie Wlkp.
moc kotłowni 440kW

Inwestor: ASKARYJA

realizacja: 2005r.

Kategorie
Hotele

Rozbudowa Hotelu GRACJA w Gorzowie Wlkp.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla przedsięwzięcia rozbudowy zespołu hotelowego „Gracja” w Gorzowie Wlkp.
instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacje zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji
instalacja centralnego ogrzewania podłogowego i tradycyjnego
wentylacja mechaniczna, klimatyzacja.

Inwestor ASKARYJA

Kategorie
Hotele Obiekty Służby Zdrowia

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Gościmiu

Projekt wentylacji mechanicznej części holelowej i zabiegowej Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Spółdzielni Inwalidów „Rehabilitacja” w Gościmiu