Kategorie
Obiekty kubaturowe Ochrona środowiska i ekologia

Pralnia przemysłowa AHRENS TEXTIL w Gorzowie Wlkp.

Projekt sieci zewnętrznych wod-kan i gazu n/c, przyłączy wod-kan. i gazu s/c

Projekt  instalacji technologicznych i sanitarnych pralni przemysłowej z kotłownią parowa wysokoprężną 5 t/h 16bar

Stacja uzdatniania i demineralizacji wody, sprężone powietrze, podczyszczanie ścieków przemysłowych.

Inwestor: AHRENS TEXTIL

dla:  GOTECH

realizacja: 2006r.

Kategorie
Budownictwo przemysłowe Ochrona środowiska i ekologia Sieci Zewnętrzne Zagospodarowanie terenu

Odzysk ciepła i podczyszczanie wód popłucznych z basenu SŁOWIANKA w Gorzowie

Projekt instalacji podczyszczającej ścieki ze stacji uzdatniania wody basenowej oraz instalacji do odzysku ciepła z wód popłucznych z instalacjami i przyłączami do kanalizacji deszczowej z CSR „SŁOWIANKA” w Gorzowie Wlkp.

Inwestor : Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.

realizacja: 2007r.

Kategorie
Obiekty Służby Zdrowia Ochrona środowiska i ekologia Zagospodarowanie terenu

Największa w Polsce inst. solarna do podgrzewu ciepłej wody użytkowej z kolektorami próżniowymi CPC

Projekt wolnostojącej instalacji solarnej do podgrzewu ciepłej wody użytkowej 750m2
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dekerta 1

Pole solarne z instalacjami technologicznymi, włączenie do istn. instalacji zakładowej.

Czynnik  grzewczy WODA – system PARADIGMA AQUA

dla: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

realizacja: 2009r.

Kategorie
Budowle inżynieryjne Budownictwo przemysłowe Ochrona środowiska i ekologia Pozwolenia Wodnoprawne

Terminal Przeładunkowy LNG – Port Świnoujście

Remont i przebudowa istniejącej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz projekt przyłączy wody p-poż i kanalizacji sanitarnej z przepompownią, kanalizacji deszczowej z separatorami i instalacji elektroenergetycznych z rezerwowymi źródłami zasilania dla potrzeb Terminala Przeładunkowego LNG (skroplonego gazu ziemnego) na terenie Portu Handlowego w Świnoujściu
1125mb sieci kanalizacyjnych;
978mb sieci wodociągowej;
2 separatory subst. ropopochodnych 20/100 i 140/700dm3/s;
1 przepompownia ścieków o wydajności 40l/s;
2 agregaty prądotwórcze zasilania awaryjnego 150 i 200kVA

Pozwolenie wodnoprawne
Inwestor: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA

realizacja: 2009r.

Kategorie
Budynki użyteczności publicznej Fontanny Ochrona środowiska i ekologia Zagospodarowanie terenu

Grodzki Dom Kultury – zabytkowa willa Paukscha

Projekt przebudowy zabytkowego budynku Grodzkiego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wał Okrężny.

instalacje wod-kan.

instalacje co konwekcyjnego i podłogowego

instalacja wentylacji mechanicznej

instalacja technologiczna fontanny

przyłącza wod-kan.

pompy ciepła solanka-woda z sondami gruntowymi 2x90kW

kocioł grzewczy kondensacyjny 60kW


Inwestor: Administracja Domów Mieszkalnych nr 2 w Gorzowie Wlkp.

Na zlecenie: Przedsiębiorstwo Projektowo – Inwestycyjne „AKWADRAT” Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.

Kategorie
Budowle inżynieryjne Ochrona środowiska i ekologia Zagospodarowanie terenu

Zbiornik retencyjny wód opadowych – SPARTHERM Strzelce Kraj.

Projekt zbiornika retencyjnego terenowego wód opadowych i pompowni ścieków deszczowych na terenie firmy Spartherm – GM Rokossa

Inwestor: GM Rokossa Sp. z o.o.

realizacja: 2006r.

Kategorie
Drogi i ulice Ochrona środowiska i ekologia

Przebudowa dróg w sąsiedztwie Rynku w Pszczewie

Przebudowa dróg w sąsiedztwie Rynku w Pszczewie – kanalizacja deszczowa, separator, wylot (operat wodnoprawny)

inwestor: Urząd Gminy w Pszczewie

Współpraca: Biuro Projektowo Usługowe OSADA

Realizacja: 2004r.

Kategorie
Drogi i ulice Ochrona środowiska i ekologia Pozwolenia Wodnoprawne Zagospodarowanie terenu

Przebudowa ulicy Kwiatowej, Jaworowej, Brzozowej i ul. Lipowej w Gorzowie Wlkp.

Projekt przebudowy ulicy Kwiatowej, Jaworowej, Brzozowej i części ul. Lipowej w Gorzowie Wlkp. – kanalizacja deszczowa, wylot do Kanału Mazowieckiego, separator i pozwolenie wodnoprawne.

dla: Biuro Projektowo-Usługowe OSADA

realizacja : 2006r.

Kategorie
Hotele Ochrona środowiska i ekologia

Kolektory słoneczne Hotel „Mieszko” w Gorzowie Wlkp.

Projekt instalacji kolektorów słonecznych próżniowo-rurowych na dachu budynku i wykonania instalacji rurowej i elektrycznej łączącej kolektory z instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej obiektu Hotelu Mieszko w Gorzowie Wlkp.

dla: Eko-Calor Gorzów Wlkp.

realizacja: 2004r.

Kategorie
Ochrona środowiska i ekologia Pozwolenia Wodnoprawne Separatory subst. ropopochodnych Sieci Zewnętrzne Zagospodarowanie terenu

Separator w ul. Szpitalnej w Gorzowie Wlkp.

Projekt urządzeń podczyszczających wody opadowe na wylocie do rz. Warty w ul. Szpitalnej w Gorzowie Wlkp.
Dla jednej z większych zlewni miejskich (80ha) zaprojektowano separator lamellowo-koalescencyjny o przepustowości nominalnej 500dm3/s z komorą rozdziału i obejściem (przepływ całkowity 2,8m3/s).

Uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

Inwestor: Miasto Gorzów Wlkp.

Realizacja 2005r.