Kategorie
Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Koncepcja odwodnienia ul. Złotego Smoka w Gorzowie Wlkp.

Analiza możliwości technicznych odwodnienia ul. Złotego Smoka w Gorzowie Wlkp. i wykazanie przesłanek ekonomicznych optymalnego rozwiązania odwodnienia

Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp.

realizacja: 2008r.

Kategorie
Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 22 (ul. Walczaka) w Gorzowie Wlkp.

Projekt przebudowy odcinka drogi krajowej nr 22 (ul. Walczaka) – odcinek drogi krajowej od skrzyżowania ul. Walczaka z ul. Pomorską do stacji paliw Shell w Gorzowie Wlkp. – branża sanitarna: przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i gazowej.

dla: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

Realizacja: 2007r.

Kategorie
Budowle inżynieryjne Ochrona środowiska i ekologia Zagospodarowanie terenu

Zbiornik retencyjny wód opadowych – SPARTHERM Strzelce Kraj.

Projekt zbiornika retencyjnego terenowego wód opadowych i pompowni ścieków deszczowych na terenie firmy Spartherm – GM Rokossa

Inwestor: GM Rokossa Sp. z o.o.

realizacja: 2006r.

Kategorie
Drogi i ulice Pozwolenia Wodnoprawne Zagospodarowanie terenu

Kanalizacja deszczowa w miejscowości Święty Wojciech

Projekt kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z terenu budowanej drogi dojazdowej z miejscami postojowymi w miejscowości Święty Wojciech.
sieć deszczowa wraz z wpustami, osadnik, separator koalescencyjny oraz wylot brzegowy do rzeki Obry (pozwolenie wodnoprawne).

Inwestor: Gmina Międzyrzecz

Na zlecenie: Biuro Projektowo-Usługowe OSADA

Realizacja: 2007r.

Kategorie
Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Przebudowa ulicy Paderewskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Przebudowa ulicy Paderewskiego w Gorzowie Wielkopolskim – kanalizacja deszczowa

dla: Biuro Projektowo-Usługowe OSADA

realizacja: 2007r.

Kategorie
Drogi i ulice Ochrona środowiska i ekologia Pozwolenia Wodnoprawne Zagospodarowanie terenu

Przebudowa ulicy Kwiatowej, Jaworowej, Brzozowej i ul. Lipowej w Gorzowie Wlkp.

Projekt przebudowy ulicy Kwiatowej, Jaworowej, Brzozowej i części ul. Lipowej w Gorzowie Wlkp. – kanalizacja deszczowa, wylot do Kanału Mazowieckiego, separator i pozwolenie wodnoprawne.

dla: Biuro Projektowo-Usługowe OSADA

realizacja : 2006r.

Kategorie
Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

ul. Obrońców Pokoju w Gorzowie Wlkp.

Projekt rozbudowy ul. Obrońców Pokoju w Gorzowie Wlkp. – kanalizacja deszczowa

dla: Biuro Projektowo-Usługowe OSADA

realizacja: 2006r.

Kategorie
Budynki użyteczności publicznej Zagospodarowanie terenu

Boiska sportowe przy Szkole Podst. nr 2 w Myśliborzu

Przebudowa infrastruktury edukacyjno-sportowej przy szkole podstawowej nr 2 w Myśliborzu (wgłębne odwodnienie powierzchni boisk i bieżni)

dla: Agencja Projektowa ARTON

realizacja: 2004r.

Kategorie
Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Przebudowa ul. Mickiewicza w Pyrzycach

Projekt kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających wody opadowe z nawierzchni drogi w ramach przebudowy ul. Mickiewicza w Pyrzycach, wylot brzegowy, separator substancji ropopochodnych.

dla: Biuro Projektowo-Usługowe OSADA

realizacja: 2003r.

Kategorie
Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Droga przez park Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim

Połączenie drogowe ul. Pomorskiej z ul. Piłsudskiego – przez park Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim, Kanalizacja deszczowa w ciągu ulic i ronda, przebudowa sieci gazowych, odwodnienie kładki, instalacja nawadniania kropelkowego zieleni na kładce

dla: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

realizacja: 2005r.