Kategorie
Budynki użyteczności publicznej Obiekty kubaturowe Zagospodarowanie terenu

Sala Gimnastyczna Szkoły Społecznej w Gorzowie przy ul. Kazimierza Wlk.

Projekt przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i wodociągowej oraz instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej dla inwestycji: dobudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejących pomieszczeń Szkoły Społecznej na zaplecze socjalno-szatniowo-sanitarne dla potrzeb planowanej sali gimnastycznej w Gorzowie przy ul. Kazimierza Wielkiego

dla: KiB Kujawa i Bukartyk

realizacja: 2008r.

Kategorie
Budynki użyteczności publicznej Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Dominanta u zbiegu ulic Grobla, Wał Okrężny, Przemysłowa w Gorzowie Wlkp.

Projekt przebudowy ulicy Grobla w ciągu drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp.
Zagospodarowanie wnętrza ronda (dominanta) u zbiegu ulic Grobla, Wał Okrężny, Przemysłowa w Gorzowie Wlkp.

Projekt odwodnienia terenu i dachu, przepompownia wód deszczowych, instalacja tłocznej kanalizacji sanitarnej, instalacje szaletu publicznego, instalacje ogrzewania i wentylacji mechanicznej, wentylacja oddymiająca.

dla: Autorska Pracownia Projektowa FORMAT mgr inż. arch. Waldemar Kłosowski

Realizacja: 2005

Kategorie
Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Przebudowa ul. Grobla w Gorzowie Wlkp.

Projekt przebudowy ul. Grobla w ciągu drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp.
sieci wodociągowe:  dn90 do dn500 o długości 1211mb
sieci kanalizacyjne:  dn160do dn500 o długości 2070mb
sieci gazowe:  dn225 o długości 272mb

dla: Biuro Inżynierskie DAMART

realizacja 2004r.

Kategorie
Sieci Zewnętrzne Zagospodarowanie terenu

Wodociąg w ul. Granitowej, Lazurytowej i Sjenitowej w Gorzowie Wlkp

Projekt sieci wodociągowej w ulicach: Granitowej, Lazurytowej i Sjenitowej w Gorzowie Wlkp. z przyłączami do budynków jednorodzinnych.

Inwestor prywatny

realizacja: 2007r.

Kategorie
Ochrona środowiska i ekologia Pozwolenia Wodnoprawne Separatory subst. ropopochodnych Sieci Zewnętrzne Zagospodarowanie terenu

Separator w ul. Szpitalnej w Gorzowie Wlkp.

Projekt urządzeń podczyszczających wody opadowe na wylocie do rz. Warty w ul. Szpitalnej w Gorzowie Wlkp.
Dla jednej z większych zlewni miejskich (80ha) zaprojektowano separator lamellowo-koalescencyjny o przepustowości nominalnej 500dm3/s z komorą rozdziału i obejściem (przepływ całkowity 2,8m3/s).

Uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

Inwestor: Miasto Gorzów Wlkp.

Realizacja 2005r.

Kategorie
Ochrona środowiska i ekologia Pozwolenia Wodnoprawne Separatory subst. ropopochodnych Sieci Zewnętrzne Uncategorized Zagospodarowanie terenu

Separatory w ul. Wyszyńskiego w Gorzowie Wlkp.

Projekt urządzeń podczyszczających wody opadowe na wylocie do rz. Kłodawki w okolicach ul. Górczyńskiej w Gorzowie Wlkp.
zespół trzech separatorów lamellowo-koalescencyjnych o przepustowości nominalnej 1500dm3/s z komorą rozdziału i obejściem oraz wylotem brzegowym (pozwolenie wodnoprawne).

Umocnienie brzegów rzeki Kłodawki poprzez ustawienie gabionów (materacy i koszy siatkowo-kamienych)

inwestor: Miasto Gorzów Wlkp.

Realizacja: 2005-2010

Kategorie
Budowle inżynieryjne Fontanny Ochrona środowiska i ekologia Zagospodarowanie terenu

Fontanna na Placu Grunwaldzkim w Gorzowie Wlkp.

Projekt wykonawczy fontanny na Placu Grunwaldzkim w Gorzowie Wlkp.

Dobór urządzeń technologicznych, dysz, automatyki.

Projekt niecki i okładzin kamiennych.

Inwestor: Miasto Gorzów Wlkp.

Realizacja: 2008r.

Kategorie
Budownictwo przemysłowe Zagospodarowanie terenu

Kotłownia parowa Silikaty Barlinek

Wytwórnia elementów silikatowych i betonowych Silikaty Barlinek
Kotłownia parowa wysokoprężna 5 t/h, instalacje technologiczne i magazyn oleju ul. Okrętowa Barlinek

Inwestor: PYRMO-Chemia Lszek Hyży

realizacja: 2007r.

Kategorie
Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp.

Projekt przebudowy ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od Ronda Sybiraków do granic miasta

kanalizacja deszczowa ok 1km
gazociąg nc i gazociąg sc ok 100m

dla: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

realizacja 2010r.

Kategorie
Budownictwo Mieszkaniowe Drogi i ulice Zagospodarowanie terenu

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Gorzów Wlkp., ul. Janockiego

Projekt przyłączy wod-kan. i przyłącza cieplnego dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych Gorzów Wlkp., ul. Janockiego, ul. gen. K. Sosnkowskiego

dla: Biuro Architektoniczne DEDECO

realizacja 2008r.