Kategorie
Drogi i ulice Sieci Zewnętrzne Zagospodarowanie terenu

Przebudowa ulic Nowej i Głowackiego w Gorzowie Wlkp.

Przebudowa ulic Nowej i Głowackiego w Gorzowie Wlkp.
przebudowa sieci gazowych 130mb
przebudowa sieci kan. deszczowej 1405mb
przebudowa sieci wodociągowych 532mb

dla: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

realizacja: 2009r.

Kategorie
Fontanny Zagospodarowanie terenu

Fontanna na rynku w Strzelcach Krajeńskich

Projekt instalacji technologicznych fontanny i instalacji sanitarnych ustępu publicznego dla osób niepełnosprawnych.
Rynek Miejski Strzelce Krajeńskie

Inwestor: Gmina Strzelce Krajeńskie
dla: Autorskie Atelier mgr inż. arch. Leszka Horodyskiego

realizacja: 2010r.