Kategorie
Sieci Zewnętrzne Zagospodarowanie terenu

Wodociąg w ul. Granitowej, Lazurytowej i Sjenitowej w Gorzowie Wlkp

Sieć wodociągowa i przyłącza wodociągowe

Projekt sieci wodociągowej w ulicach: Granitowej, Lazurytowej i Sjenitowej w Gorzowie Wlkp. z przyłączami do budynków jednorodzinnych.

Inwestor prywatny

realizacja: 2007r.