Kategorie
Hotele Obiekty Służby Zdrowia

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Gościmiu

Wentylacja mechaniczna

Projekt wentylacji mechanicznej części holelowej i zabiegowej Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Spółdzielni Inwalidów „Rehabilitacja” w Gościmiu